Tag: Hopnhat

HNCMua: Cả một hệ thống dối trá, lươn lẹo

Bài viết sẽ chứng minh và cung cấp bằng chứng dối trá của HNCMua thuộc Công ty Cổ phần Hợp Nhất Quốc tế cũng như toàn bộ các nhân viên, lãnh đạo tham gia lừa dối khách hàng Địa chỉ website: https://hncmua.com Địa chỉ fb: https://www.facebook.com/hncmuadotcom/ Thông tin doanh nghiệp: […]

Đọc thêm